Zasady i warunki aplikowania

 

Poszukujemy entuzjastycznych ludzi pragnących realizować się w pracy. Wybierz ofertę, która wydaje Ci się najbardziej atrakcyjna i napisz do nas.

Informujemy, że przystępując do naszego procesu rekrutacyjnego i wyrażając niniejszą zgodę masz prawo w dowolnym momencie ją wycofać, kierując informację o jej wycofaniu do Vincent Boulangerie Patisserie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Białostocka 42/44, 03-741 Warszawa na adres e-mail biuro@vincentcafe.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

[   ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Vincent Boulangerie Patisserie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Białostocka 42/44, 03-741 Warszawa w celu udziału w prowadzonym procesie rekrutacyjnym.

 

  1. Administratorem danych osobowych jest Vincent Boulangerie Patisserie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Białostocka 42/44, 03-741 Warszawa (dalej Administrator). Z Administratorem można skontaktować się przy wykorzystaniu następujących danych kontaktowy biuro@vincentcafe.pl
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na otrzymane wiadomość (w tym aplikacje do pracy).
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze korespondencji ( 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. Dostęp do danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
  5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania.
  6. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją; wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na otrzymane wiadomość.
  8. Zgromadzone dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.