„Vincent Boulangerie Patisserie” Sp. z o.o. od dnia 21.09.2021 r. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację „Wdrożenie technologii cyfrowej do Inteligentnego Zarządzania Procesami w Spółce w celu poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz stworzenia warunków skutecznego funkcjonowania w okresie pandemii i wzmocnieniem odporności na kryzysy.” Celem projektu jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej, poprawa rentowności poprzez: stały dostęp do baz danych z dowolnego miejsca na świecie, szybką realizację zamówień, wyeliminowanie błędów, możliwość szybkiej kontroli pracy poszczególnych punktów sprzedaży oraz innych działów, redukcję strat składników wykorzystywanych do produkcji. Ponadto celem dodatkowym jest dywersyfikacja źródeł pozyskania nowych pracowników poprzez umożliwienie pracy osobom z niepełnosprawnościami, kobietom opiekującym się małoletnimi dziećmi, osobom dorosłym opiekującym się niepełnosprawnymi rodzicami, osobom z utrudnionym dojazdem do miejsca pracy. Wartość projektu ogółem: 293 700,00 zł Wartość dofinansowania projektu: 249 645,00 zł Okres realizacji: 01.09.2021 r.- 20.09.2022 r.